ใหม่ ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ 0 ใช้พลังงานเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

คุณมีปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่ของคุณหรือไม่?พื้นที่เพาะปลูกสองฝั่งแม่น้ำต้องได้รับการชลประทานใช้ได้เฉพาะปั๊มน้ำมันเบนซินหรือดีเซลเท่านั้นคนต้องเติมน้ำมันแบบเรียลไทม์คุณเคยพบกับแอ่งน้ำวิธีการถ่ายเทน้ำไปยังบริเวณโดยรอบในราคา 0 หรือไม่?การรดน้ำสวนด้วยระดับน้ำต่ำไม่สะดวกหรือไม่?

ปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์ 主图5
ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

โพสต์เวลา: ส.ค.-30-2022