เครื่องพ่นสารเคมี

  • เครื่องพ่นสารเคมี

    เครื่องพ่นสารเคมี

    1. แบบจำลองอรรถประโยชน์เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะกับอุปกรณ์ที่สามารถลำเลียงต้นกล้าข้าว ขนย้ายเมล็ดพืช หว่านปุ๋ย และทุบยาในนาข้าวด้วยความเร็วที่เร็วขึ้นของความทันสมัยทางการเกษตรของประเทศ ระดับของการใช้เครื่องจักรทางการเกษตรในจีนจึงดีขึ้นอย่างมากในแง่ของการปลูกข้าว เป็นเรื่องธรรมดามากที่ผู้ปลูกข้าวจะเปลี่ยนเครื่องปลูกข้าวเทียมแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ...